Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høyesterettsavgjørelser

Dokument-ID : HR-2017-283-U
Dokumentdato : 08.02.2017

Samlet fengslingstid i utlendingssak. Overskridelse av 18-månedersgrensen. Utlendingsloven § 106


En utlending som var fengslet etter utlendingsloven § 106 første ledd bokstav a og b, ble løslatt og etter en periode fengslet på ny etter utlendingsloven § 106 første ledd bokstav b. Ankeutvalget kom til at hele den fengslingstiden som var begrunnet i behovet for å forberede og gjennomføre utsendelse av en utlending, skulle tas i betraktning ved beregningen av den absolutte fengslingsfristen på 18 måneder etter utlendingsloven § 106 femte ledd. Dette gjaldt også om det under saken har vært avbrudd i fengslingen. Fristen på 18 måneder var da overskredet. Lagmannsrettens kjennelse ble opphevet.

Siste endringer
  • Ny: HR-2017-283-U Samlet fengslingstid i utlendingssak. Overskridelse av 18-månedersgrensen. (02.03.2017)

    En utlending som var fengslet etter utlendingsloven § 106 første ledd bokstav a og b, ble løslatt og etter en periode fengslet på ny etter utlendingsloven § 106 første ledd bokstav b. Ankeutvalget kom til at hele den fengslingstiden som var begrunnet i behovet for å forberede og gjennomføre utsendelse av en utlending, skulle tas i betraktning ved beregningen av den absolutte fengslingsfristen på 18 måneder etter utlendingsloven § 106 femte ledd. Dette gjaldt også om det under saken har vært avbrudd i fengslingen. Fristen på 18 måneder var da overskredet. Lagmannsrettens kjennelse ble opphevet.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo