Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høyesterettsavgjørelser

Dokument-ID : HR-2019-599-A
Dokumentdato : 27.03.2019

Strafferett. Ulovlig bruk av au pairer. Straffeloven § 166. Utlendingsloven § 108.


Saken gjaldt regelbrudd knyttet til ansettelsen av og bruken av arbeidskraften til fire filippinske kvinner med oppholdstillatelse som au pairer. Ektepar 1 ble dømt til 75 dager fengsel for å ha gitt falske opplysninger til utlendingsforvaltningen (ga ikke beskjed om at de skulle flere au pairer enn tillatt, med flere arbeidstimer enn tillatt), for å ha gitt kvinnene hjelp til ulovlig opphold i landet, og for ulovlig å ha benyttet deres arbeidskraft mer enn tillatt. Ektepar 2 ble dømt til betinget fengsel for å ha gitt uriktige opplysninger til utlendingsforvaltningen slik at ektepar 1 kunne ha mer enn én au pair av gangen. Dommen gir veiledning for forståelsen av reglene om au pairer, for forholdet mellom straffebestemmelser i særlov og straffelov, for medvirkningsansvar og for inndragning.

Siste endringer
  • Ny: HR-2019-599-A Strafferett. Ulovlig bruk av au pairer. Straffeloven § 166. Utlendingsloven § 108. (29.03.2019)

    Saken gjaldt regelbrudd knyttet til ansettelsen av og bruken av arbeidskraften til fire filippinske kvinner med oppholdstillatelse som au pairer. Ektepar 1 ble dømt til 75 dager fengsel for å ha gitt falske opplysninger til utlendingsforvaltningen (ga ikke beskjed om at de skulle flere au pairer enn tillatt, med flere arbeidstimer enn tillatt), for å ha gitt kvinnene hjelp til ulovlig opphold i landet, og for ulovlig å ha benyttet deres arbeidskraft mer enn tillatt. Ektepar 2 ble dømt til betinget fengsel for å ha gitt uriktige opplysninger til utlendingsforvaltningen slik at ektepar 1 kunne ha mer enn én au pair av gangen. Dommen gir veiledning for forståelsen av reglene om au pairer, for forholdet mellom straffebestemmelser i særlov og straffelov, for medvirkningsansvar og for inndragning.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo