Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høyesterettsavgjørelser

Dokument-ID : Rt-2001-1216
Dokumentdato : 04.10.2001

Beskyttelse. Midlertidig forføyning. Utlendingsloven (1988) § 15. Albania.


Saken gjaldt midlertidig forføyning med krav om å få bli i Norge til det forelå rettskraftig dom som avgjorde spørsmålet om vern etter utlendingsloven §15. Høyesterett avviste kravet. Det å bli sendt tilbake ble ikke ansett å ha betydelige konsekvenser.


Avgjørelsen er kun tilgjengelig ved å logge inn i Lovdata Pro.

Les hele Høyesteretts avgjørelse her (lenke til LovdataPro)

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo