Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høyesterettsavgjørelser

Dokument-ID : Rt-2003-375
Dokumentdato : 21.03.2003

Utvisning. Identitet. Utlendingsloven (1988) §§ 29 og 30. EMK art. 3. Ghana.


Saken gjaldt gyldigheten av et ikke-iverksatt vedtak fra 1994 om utvisning etter utlendingsloven § 29 og § 30, og derunder om vedtaket var i strid med EMK art 3. Høyesterett kom til at den utviste mannens nasjonalitet kunne slås fast med stor sikkerhet og at eventuell usikkerhet skyldtes hans manglende troverdighet og manglende evne til å gi norske myndigheter de opplysninger han var forpliktet til å gi. Vedtaket var derfor ikke i strid med forbudet mot umenneskelig eller nedverdigende behandling.


Avgjørelsen er kun tilgjengelig ved å logge inn i Lovdata Pro, men et sammendrag er publisert på Norges Høyesteretts nettsider.

Les hele Høyesteretts avgjørelse her (lenke til LovdataPro)

Les sammendrag av avgjørelsen her (lenke til domstol.no)

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo