Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høyesterettsavgjørelser

Dokument-ID : Rt-2009-1261
Dokumentdato : 09.10.2009

Opphold på humanitært grunnlag. Avslag. Enslig mindreårig asylsøker. Utlendingsloven (1988) § 8 annet ledd. Sri Lanka.


Saken gjaldt gyldigheten av Utlendingsnemndas vedtak om ikke å omgjøre avslag om opphold på humanitært grunnlag for en enslig mindreårig gutt. Generelle uttalelser fra FNs barnekomité om vektlegging av barnets beste i slike saker, kunne ikke forstås slik at barnets beste skulle vurderes uavhengig av familietilknytning i hjemlandet. Høyesterett fant at Utlendingsnemnda hadde bygget på riktig forståelse av barnets beste og foretatt en korrekt avveining av motstående hensyn. Vedtaket var derfor gyldig. Dissens om begrunnelse 4-1.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo