Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English


Red. anm.: se LB-2008-053345-2 for tidligere saksgang.

Høyesterettsavgjørelser

Dokument-ID : Rt-2009-851
Dokumentdato : 25.06.2009

Arbeidstillatelse. Sterke menneskelige hensyn. Utlendingsloven (1988) § 8 annet ledd. India


Saken gjelder prøving av gyldigheten av Utlendingsnemndas vedtak om å nekte arbeidstillatelse og nemndas senere beslutning om ikke å omgjøre vedtaket, jf. utlendingsloven § 8 andre ledd, jf. utlendingsforskriften § 37 sjette ledd, jf. § 21 femte ledd. Høyesterett kom i likhet med lagmannsretten til at mye tydet på at nemnda hadde bygget på uriktige eller mangelfulle opplysninger da den la til grunn at den indiske, kasteløse, kvinnen, som ble skilt i Norge, ville kunne forsørge seg selv ved retur til landsbygda i Punjab. Utlendingsnemndas vedtak ble kjent ugydige.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo