Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Red. anm.: se LB-2008-158459 for tidligere saksgang.

Høyesterettsavgjørelser

Dokument-ID : Rt-2009-888
Dokumentdato : 29.06.2009

Straffutmåling. Hjelp til ulovlig innreise. Utlendingsloven (1988) § 47


Tiltalte hadde hjulpet en tidligere iransk nabos sønn fra Frankrike til Norge. Høyesterett viste til at hjelp til ulovlig innvandring uten vinnings hensikt først ble straffbart i Norge ved en lovendring i 2005. Men fordi ulovlig innvanding er et betydelig samfunnsproblem fant Høyesterett at allmennpreventive hensyn tilsier en følbar reaksjon. Straffen i tidligere instanser var satt til 120 dager fengsel. Høyesterett reduserte dette til 60 dager. Én dommer stemte for samfunnsstraff.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo