Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Red. anm.: se LB-2008-158459 for tidligere saksgang.

Høyesterettsavgjørelser

Dokument-ID : Rt-2009-888
Dokumentdato : 29.06.2009

Straffutmåling. Hjelp til ulovlig innreise. Utlendingsloven (1988) 47


Tiltalte hadde hjulpet en tidligere iransk nabos sønn fra Frankrike til Norge. Høyesterett viste til at hjelp til ulovlig innvandring uten vinnings hensikt først ble straffbart i Norge ved en lovendring i 2005. Men fordi ulovlig innvanding er et betydelig samfunnsproblem fant Høyesterett at allmennpreventive hensyn tilsier en følbar reaksjon. Straffen i tidligere instanser var satt til 120 dager fengsel. Høyesterett reduserte dette til 60 dager. Én dommer stemte for samfunnsstraff.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo