Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høyesterettsavgjørelser

Dokument-ID : Rt-2010-858
Dokumentdato : 29.06.2010

Forståelsen av artikkel 1 C (5) i flyktningkonvensjonen av 28. juli 1951. Homofili.


Saken gjelder forståelsen av artikkel 1 C (5) i flyktningkonvensjonen av 28. juli 1951, som regulerer hva som skal til for at status som flyktning skal opphøre. Det sentrale spørsmålet var om bestemmelsen åpner for at endringer av flyktningens personlige forhold i seg selv kan medføre slikt opphør, eller om det må ha skjedd endringer i vedkommendes hjemland.

Red. anm.: se LB-2009-51140 for tidligere saksgang.


Les hele Høyesteretts avgjørelse her (lenke til domstol.no)

 

 

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo