Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Internasjonale konvensjoner og avtaler

1966-12-16
Dokument-ID : 1966-12-16
Ikrafttreden : 23.03.1976
Ratifikasjonsdato : 13.09.1972
Dokumentdato : 16.12.1966

Internasjonal konvensjon om sivile og politiske rettigheter

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo