Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Internasjonale konvensjoner og avtaler

Dokument-ID : 1996-10-19
Ikrafttreden : 01.01.2002
Ratifikasjonsdato : 01.07.2016
Dokumentdato : 19.10.1996

Haagkonvensjonen av 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn


Avtalens undertegningsdato: 19. oktober 1996
Avtalens ikrafttredelsesdato: 1. januar 2002
Undertegningsgdato Norge: 30. mars 2016
Ikrafttredelsesdato Norge: 1. juli 2016

Siste endringer
  • Ny: 1996-10-19 Haagkonvensjonen av 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn (18.07.2016)

    Norge har ratifisert Haagkonvensjonen 1996, som er gjennomført i norsk rett ved lov om Haagkonvensjonen 1996. Ikrafttredelsesdatoen for Norge var 1. juli 2016. Konvensjonen gjelder beskyttelsestiltak i form av rettslige eller administrative avgjørelser om foreldreansvar, fast bosted, samvær, vergemål, plasseringer i fosterhjem og institusjon, samt forvaltning av barnets formue. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er norsk sentralmyndighet for konvensjonen. Se Prop. 102 LS (2014-2015) punkt 11 om hvordan konvensjonen forholder seg til utlendingsloven.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo