Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Information
Hele eller deler av dokumentet er unntatt offentlighet:
Offentleglova § 20 

Schengen

Schengen Handbook
Dokument-ID : Schengen Handbook
Dokumentdato : 08.10.2019


Schengen Practical Handbook for Border Guards (Schengen Handbook)


"Praktisk håndbok for grensepersonell (Schengen-håndbok)" på engelsk (PDF)

 

Vedlegg

Siste endringer
 • Endret: Praktisk håndbok - vedlegg 5, 22 og 23 (20.08.2015)

  Håndbokens vedlegg 5 Table of recognition of the travel documents er oppdatert i tråd med Kommisjonens melding av 19. august 2015, jf. oppdateringen av vedlegg 10 til Visum håndboken.

  Håndbokens vedlegg 22 (List of Residence Permits Issued by Member States) og vedlegg 23 (Specimen of Residence Permits Issued by Member States) er oppdatert i tråd med Kommisjonens melding av 19. august 2015. Endringene er meldt av Hellas.

 • Endret: Praktisk håndbok for grensepersonell (26.06.2015)

  Håndboken er oppdatert i tråd med endringer vedtatt av Kommisjonen den 15. juni 2015 (C(2015)3894 final).

 • Endret: Praktisk håndbok for grensepersonell (22.06.2015)

  Siden er oppdatert med Kommisjonens anbefaling av 15. juni 2015 om endringer i Praktisk håndbok for grensepersonell. En konsolidert versjon av håndboken vil publiseres så snart den foreligger.

 • Endret: Praktisk håndbok (01.02.2013)

  Praktisk håndbok er oppdatert i tråd med Kommisjonens melding av 30. januar 2013.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo