Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Schengen

Dokument-ID : Regulation (EC) No 810/2009 of The European Parliament and of The Council of 13 July 2009 establishing a Community Code on Visas (Visa Code)
Ratifikasjonsdato : 05.10.2009

Visumforordningen


Visumforordningen med vedlegg I–XIII er gjort til en del av norsk regelverk ved utlendingsforskriften § 3-4.

Endringsforordning nr. 154/2012 av 15. februar 2012  (pdf)

Endringsforordning nr. 610/2013 av 26. juni 2013 (pdf)

Red.anm.: Endringsforordningen inneholder også endringer som gjelder andre rettsakter.

Siste endringer
  • New: Visa Code (18.03.2013)

    The Visa Code is now available in English in the Schengen category.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo