Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:

Utlendingsforskriften

§ 11-10. Krav om bestått prøve i samfunnskunnskap og gjennomført opplæring i samfunnskunnskap etter lovens § 62 første ledd bokstav e

Kravet om bestått avsluttende prøve i samfunnskunnskap er oppfylt dersom utlendingen har bestått prøven på et språk han eller hun forstår eller på norsk.

Kravet om bestått avsluttende prøve i samfunnskunnskap gjelder ikke dersom utlendingen er fritatt fra plikten til å avlegge slik prøve.

Kravet om gjennomført opplæring i samfunnskunnskap gjelder ikke dersom utlendingen dokumenterer at han eller hun

a) har bestått avsluttende prøve i samfunnskunnskap på norsk eller

b) er fritatt fra plikten til gjennomført opplæring i samfunnskunnskap.

En utlending som er unntatt fra kravet om gjennomført opplæring i samfunnskunnskap er også unntatt fra kravet om bestått avsluttende prøve.

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo