Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:

Utlendingsforskriften

§ 17-7a. Formålet med behandlingen av personopplysninger

Personopplysninger skal samles inn for spesifikke, uttrykkelig angitte og berettigede formål, herunder

a) regulere og kontrollere utlendingers innreise, utreise og opphold i riket

b) behandle saker om visum, oppholdstillatelse, beskyttelse, reisedokument, bortvisning og utvisning

c) tilbakekalle tillatelser

d) avklare utlendingens identitet og alder

e) alminnelig utlendingskontroll

f) utstede oppholdskort og andre oppholdsdokumenter, reisebevis, visum og grenseboerbevis

g) gi tilbud om innkvartering til asylsøkere

h) tildele økonomiske ytelser til beboere i mottak

i) tilrettelegge for utlendinger med oppfølgingsbehov under saksbehandlingen og i mottak

j) behandle klager på vedtak

k) søksmål mot staten om lovmessigheten av vedtak

l) iverksette vedtak

m) behandle saker om retur, herunder assistert retur

n) kontrollere og verifisere opplysninger

o) rapportere om saksbehandlingen etter pålegg fra overordnet myndighet.

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo