Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:

Utlendingsforskriften

§ 19-32. Rett til fortsatt opphold mv. for britiske borgere og deres familiemedlemmer

Dersom Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland (Storbritannia) trer ut av Den europeiske union (EU) uten en utmeldingsavtale som inneholder en overgangsperiode, har britisk borger med oppholdsrett eller varig oppholdsrett etter utlendingsloven § 111, § 112 eller § 115 ved tidspunktet for Storbritannias uttreden fra Den europeiske union, rett til fortsatt opphold på samme vilkår som tidligere frem til endelig regelverk som implementerer avtale om ordninger for borgernes rettigheter mellom EØS/EFTA-statene og Storbritannia trer i kraft. Tilsvarende gjelder britisk borger som innen tidspunktet for Storbritannias uttreden fra Den europeiske union, er arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende i Norge, men som hovedregel returnerer til hjemlandet minst én gang per uke (grensearbeider), og fortsetter å utøve slik virksomhet etter dette tidspunktet. Tilsvarende gjelder også familiemedlemmer, jf. utlendingsloven § 110, til borger nevnt i første punktum, som har oppholdsrett eller varig oppholdsrett etter utlendingsloven § 111, § 113, § 114, § 115 eller § 116 ved tidspunktet for Storbritannias uttreden fra Den europeiske union

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo