Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:

Utlendingsforskriften

§ 3-4. Visumforordningen (Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 810/2009 av 13. juli 2009)

Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 810/2009 om innføring av fellesskapsregler for visum (visumforordningen), som endret ved Europaparlaments og rådsforordning (EU) nr. 154/2012 og Europaparlaments og rådsforordning (EU) nr. 610/2013, gjelder som forskrift.

Relaterte rettskilder

Departementenes rundskriv og instrukser

Høringer

Schengen

Sentrale lover og forskrifter

UDI praksisnotater

UDI rundskriv

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo