Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:

Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her

Kapittel 7 Beskyttelse

Relaterte rettskilder

Departementenes rundskriv og instrukser

EU og EØS

EU-domstolens rettspraksis

Høringer

Høyesterettsavgjørelser

Internasjonale konvensjoner og avtaler

Rutiner i saker som kan unntas fra Dublin-behandling, jf. GI 2014-009

Sentrale lover og forskrifter

UDI internmeldinger

UDI praksisnotater

UDI rundskriv

Underrettsavgjørelser

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo