Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:

Utlendingsforskriften

§ 19A-6. Sletting av fingeravtrykk, jf. §§ 100 og 139

Dersom vedtak som nevnt i § 18-4 annet ledd første punktum er begrunnet i hensynet til grunnleggende nasjonale interesser, eller hensynet til grunnleggende nasjonale interesser for øvrig tilsier det, skal utlendingens fingeravtrykk ikke slettes.

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo