Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:

Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her

Vedlegg 7. Liste over stater som har tiltrådt overenskomst 23. november 1957 nr. 1 om flyktningsjømenn

Følgende stater er parter i Overenskomst av 23. november 1957 nr. 1 om flyktningsjømenn pr. 1. januar 2010, jf. § 3-1 første ledd bokstav g:

Australia (herunder Norfolk-øyene)

Belgia

Bosnia-Hercegovina

Canada

Danmark

Frankrike

Irland

Italia

Jugoslavia (til og med 25. juni 1991)

Marokko

Mauritius

Monaco

Nederland (herunder Aruba, Sint Maarten og Curacao)

New Zealand

Norge

Portugal

Slovenia

Storbritannia (herunder De britiske Jomfruøyene, Falklandsøyene, Guernsey, Jersey, Isle of Man, Monserrat, St. Helena, Ascension og Trisan da Cunha)

Sveits

Sverige

Tyskland.

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo