Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Immigration Act

Kortnavn : Immigration Act
Dato og nummer : Immigration Act
Tittel forkortelse : Utl
Ikrafttreden : 01.01.2010

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo