Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:

Utlendingsloven

§ 4. Utlendingers rettsstilling

Dersom ikke annet følger av gjeldende rettsreg­ler, har utlendinger under sitt lovlige opphold i riket samme rettigheter og plikter som norske statsborge­re.

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo