Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:

Utlendingsloven

§ 75. Utøvelse av myndighet etter loven

Stortinget godkjenner hovedprinsippene for re­guleringen av innvandringen.

Loven gjennomføres av Kongen, departementet, Utlendingsnemnda, Utlendingsdirektoratet, politiet og andre offentlige myndigheter. Dersom det ikke fremgår direkte av loven, bestemmer Kongen i for­skrift hvilke oppgaver og hvilken myndighet de ulike offentlige instansene skal ha etter loven.

Der politimesteren er tillagt myndighet etter den­ne loven, kan Kongen i forskrift fastsette at også an­dre etatsledere i politiet skal ha slik myndighet.

Der myndighet etter denne loven er lagt til politi­mesteren eller den politimesteren gir fullmakt, må den politimesteren gir fullmakt være jurist.

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo