Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Utlendingsloven

§ 139. Forskrifter i medhold av loven

Foruten forskrifter som nevnt i de enkelte para­grafer, kan Kongen i forskrift gi nærmere regler til gjennomføring av loven.

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo