Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Red. anm.: Internmeldingen er under revidering (28.11.2017).

UDI internmeldinger

IM 2008-015
Dokument-ID : IM 2008-015
Saksnummer : 2008/003015
Dokumentdato : 12.06.2008
Mottakere :

Alle i UDI

Mandat for faglige og koordinerende oppgaver vedrørende retur og tilbakevending - Returenheten

1. Innledning

Mandatet definerer og avgrenser oppgaver og ansvar for Returenheten (RTE).

Mandatet vurderes og eventuelle endringer foretas i forbindelse med direktoratets årlige virksomhetsplanlegging.

2. Oppgaver

2.1 Retur 

Motivere og legge til rette for at personer uten lovlig opphold returnerer.

Virkemidler er Voluntary Assisted Return Programme (VARP) og prosjekter som informasjonsprosjekter og landprogram.

2.2 Tilbakevending (TBV)

Legge til rette for at flyktninger i Norge skal ha mulighet til å vende tilbake til hjemlandet når situasjonen tillater det.

Virkemidler er individuell økonomisk støtte og prosjekter.

2.3 Strategisk arbeid

Vurdere behov, utrede, utvikle og implementere endringer innen retur- og TBV-feltet.

Omfatter innspill til departementet (tildelingsbrev, statsbudsjett, rapporteringer), rundskriv og interne rutiner.

3. Koordinering

RTE initierer og følger opp samarbeid med eksterne aktører på returfeltet.

UDI Regionkontor Sør er nærmeste regionale samhandlingspartner for RTE med hensyn til retur- og TBV-arbeid i regionene.

 

Kontakt: Region- og mottaksavdelingen, Returenheten (RTE)

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo