Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UDI interne meldinger

IM 2008-029
Dokument-ID : IM 2008-029
Saksnummer : 2008/3456
Dokumentdato : 12.12.2008
Mottakere :

Alle i UDI

Instruks for personvern, IKT og sikkerhet

1. Innledning

Denne instruksen består av krav og retningslinjer for fysisk sikring av UDIs lokaler, ivaretakelse av personvern og bruk av IKT-utstyr. Instruksen forklarer hvilke krav som stilles til medarbeiderne i UDI.

Alle som får tilgang til våre lokaler eller personinformasjon vi forvalter, skal skrive under på instruksen. Dette gjelder uansett om vedkommende er fast, midlertidig ansatt eller engasjert fra en ekstern virksomhet.

Instruksen er utarbeidet fordi vi forvalter store mengder informasjon, både manuelt og elektronisk, som krever særlig aktsomhet fra oss. En stor andel av denne informasjonen er av sensitiv karakter, og vi er avhengige av at den som gir opplysninger til oss har tillit til at vi forvalter informasjonen på en forsvarlig måte. Derfor er det helt sentralt at alle medarbeidere følger de kravene denne instruksen gir.

Tore Dæhlin
avdelingsdirektør

Kontakt: Koordinator for personvern og informasjonssikkerhet

 

Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate
of Immigration

Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo
Telefon: 23 35 15 00.

Kontakt UDI

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo
Kontakt nettredaksjonen