Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

IM 2010-013

IM 2010-013V
Dokument-ID : IM 2010-013V
Saksnummer : 16/05147-3
Sist endret : 12.12.2018
Dokumentdato : 01.01.2010

Generell kvalitetsstandard for vedtak i asylsaker

Siste endringer
 • Endret: IM 2010-013V Generell kvalitetsstandard for vedtak i asylsaker (13.12.2018)

  Kvalitetsstandarden er oppdatert for å samsvare med UDI sine rutiner om begrunnelse av innvilgelse av beskyttelse etter utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a og rutinene om utsendelse av oversatte rettigheter og plikter ved innvilgelse av beskyttelse etter utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a og b.

 • Endret: IM 2010-013V Generell kvalitetsstandard for vedtak i asylsaker (05.01.2015)

  Kvalitetsstandarden for vedtak i asylsaker er oppdatert. Det er blant annet lagt til et nytt punkt 3.4 om internflukt.

 • Endret: IM 2010-013V Generell kvalitetsstandard for vedtak i asylsaker (06.09.2012)

  Vedlegget er oppdatert i henhold til ny lovtekst i utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a, rasebegrepet er byttet ut med "etnisitet, avstamning, hudfarge".

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo