Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UDI internmeldinger

IM 2010-017
Dokument-ID : IM 2010-017
Saksnummer : 09/4740
Dokumentdato : 01.01.2010
Mottakere :

Asylavdelingen

Kvalitetsstandarder for arbeidsenheten Dublinenheten

Standardene er et styringsverktøy:

Standardene er et styringsverktøy for lederne i forbindelse med de enhetsvise kvalitetsgjennomgangene. Lederne vil ved hjelp av gjennomgangene kunne gi en konkret tilbakemelding til den enkelte medarbeider og i tillegg se hvilket opplæringsbehov den enkelte eventuelt har.

 

Standardene skal gi forutsigbarhet:

Standardene skal vise hva saksbehandlingen kan bli målt på i ettertid, og synliggjøre hvilke egenskaper produktet vårt, UDIs saksbehandling, må ha for å være tilstrekkelig godt.

Vedlagt følger kvalitetsstandard for avslag på søknad om beskyttelse etter utlendingsloven § 32 første ledd bokstav b, jf. utlendingsforskriften § 7-3, jf. Dublin-forordningen, og kvalitetsstandard for formelt vedtak etter anmodning fra utlandet, jf. Dublin-forordningen.

 

Hanne Jendal
Avdelingsdirektør

Kontakt: Asylavdelingen, Dublinenheten

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo