Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UDI internmeldinger

IM 2010-022
Dokument-ID : IM 2010-022
Saksnummer : 09/4717
Dokumentdato : 01.01.2010
Mottakere :

Asylavdelingen

Kvalitetsstandard for asylenhetene – asylintervjurapporten

Standarden er et styringsverktøy:

 

Standarden er et styringsverktøy for lederne i forbindelse med de enhetsvise kvalitetsgjennomgangene. Lederne vil ved hjelp av gjennomgangene kunne gi en konkret tilbakemelding til den enkelte medarbeider og i tillegg se hvilket opplæringsbehov den enkelte eventuelt har.

 

Standarden skal gi forutsigbarhet:

 

Standarden skal vise hva saksbehandlingen kan bli målt på i ettertid, og synliggjøre hvilke egenskaper produktet vårt, UDIs saksbehandling, må ha for å være tilstrekkelig godt.

Vedlagt følger kvalitetsstandard for asylintervjurapporten som redskap for vedtaksfatting.

Hanne Jendal
Avdelingsdirektør

Kontakt: Asylavdelingen - Staben


Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo