Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

IM 2012-001

IM 2012-001V
Dokument-ID : IM 2012-001V
Saksnummer : 11/3447-1
Sist endret : 17.04.2012
Dokumentdato : 18.01.2012

Rutiner for dokumentutlån til Sivilombudsmannen

Dokumentutlån til Sivilombudsmannen i enkeltsaker

 • En sak skal sendes så raskt som mulig og senest innen to uker
 • Saksbehandleren som oversender en sak skal påse at den er komplett og legge ved en oversikt over sakens dokumenter slik at Sivilombudsmannen kan kontrollere dette. Dokumentet kan være utskrift av hendelselisten i DUF/Norvis, korrespondanselisten eller annen dokumentliste som gir fullstendig oversikt over saken, avhengig av type sak.
 • Kun oversendelsesbrevet til Sivilombudsmannen og kopi/saksdokumenter, skal sendes fra ansvarlig enhet ved dokumentutlån.
 • UDI skal ikke purre på Sivilombudsmannen på vanlig måte etter to uker, men heller ta kontakt dersom vi har behov for dokumenter.
 • Vi skal alltid vurdere å sende kopisett.
 • Hvis saken befinner seg hos en annen instans, skal UDI rekvirere den på vegne av Sivilombudsmannen. E-saker kan skannes og sendes med tverretatlig melding.
 • Dersom saken ikke kommer fra annen instans innen rimelig tid, kan UDI videreformidle en purring fra Sivilombudsmannen.
 • Sivilombudsmannen trenger full oversikt over sentrale forhold i en sak, og vil ivareta taushetsbelagte opplysninger. Dersom det er nødvendig å unnta visse opplysninger fra søker, kan UDI markere disse opplysningene eller dokumentene før oversendelse til Sivilombudsmannen.
 • UDI skal orientere Sivilombudsmannen om at det foreligger gradert informasjon dersom det er nødvendig for å gi et riktig bilde av saken. Graderte dokumenter skal ikke oversendes uten at Sivilombudsmannen har bedt om dette.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo