Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

IM 2012-002

IM 2012-002V6
Dokument-ID : IM 2012-002V6
Saksnummer : 11/3720-3
Dokumentdato : 02.02.2012

Standard for god saksbehandling – Avslag på søknad om adgang til opphold mer enn to år utenfor Norge uten bortfall av permanent oppholdstillatelse - utlendingsforskriften § 11-8 tredje ledd

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo