Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Information
Hele eller deler av dokumentet er unntatt offentlighet:
Offentleglova § 24 første ledd 

IM 2012-002

IM 2012-002V13
Dokument-ID : IM 2012-002V13
Saksnummer : 11/3720-3
Dokumentdato : 02.02.2012

Standard for god saksbehandling - Innvilgelse utlendingspass for enkeltreise – utlendingsloven § 64 annet ledd jf utlendingsforskriften § 12-5 fjerde ledd

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo