Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Information
Hele eller deler av dokumentet er unntatt offentlighet:
Offentleglova § 24 første ledd 

UDI interne meldinger

IM 2012-003
Dokument-ID : IM 2012-003
Saksnummer : 11/3720-4
Dokumentdato : 02.02.2012
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Standarder for god saksbehandling for Område for visum, arbeidstillatelser og studiesaker

Standardene angir hva som er god saksbehandling i Oppholdsavdelingen. Standardene skal bidra til å skape en enhetlig forståelse i avdelingen av hva som er tilstrekkelig kvalitet i saksbehandlingen.

Standardene er et styringsverktøy for lederne i forbindelse med de enhetsvise kvalitetsgjennomgangene. Lederne vil ved hjelp av gjennomgangene kunne gi en konkret tilbakemelding til den enkelte medarbeider og i tillegg se hvilket opplæringsbehov den enkelte eventuelt har. De skal gi forutsigbarhet og vise hva saksbehandlingen kan bli målt på i ettertid.

Dersom et punkt i standarden ikke er oppfylt, foreligger det et avvik fra standarden. Ved utpregede skjønnsmessige og komplekse vurderinger skal det ikke konstateres avvik så lenge vurderingen fremstår som forsvarlig. Dette innebærer at det ikke skal konstateres avvik kun fordi måleren ville kommet til et annet resultat.

Vedlagt følger standarder for Område for visum, arbeidstillatelser og studiesaker.

 

Nikos Rippis
fagsjef

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Område for visum, arbeidstillatelser og studiesaker

 

Vedlegg

Utlendingsdirektoratet
Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo