Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

IM 2013-011

IM 2013-011V2
Dokument-ID : IM 2013-011V2
Saksnummer : 15/07698-20
Sist endret : 11.02.2019
Dokumentdato : 16.09.2015

Informasjon til søkeren under intervjuet i søknader om beskyttelse

Siste endringer
 • Endret: IM 2013-011V2 Informasjon til søkeren under intervjuet i søknader om beskyttelse (11.02.2019)

  Informasjonen til søkere er oppdatert i forbindelse med innføringen av personvernforordningen GDPR, (jf. personopplysningsloven § 1). UDI skal under intervju i søknad om beskyttelse informere søkeren om hvordan UDI lagrer og behandler personopplysninger.

 • Endret: IM 2013-011V2 Informasjon til søkeren under intervjuet i søknader om beskyttelse (18.01.2018)

  Vedlegget er oppdatert i tråd med at gebyret for søknader om familieinnvandring er oppjustert til kr. 10 500.

 • Endret: IM 2013-011V2 Informasjon til søkeren under intervjuet i søknader om beskyttelse (01.08.2017)

  Vedlegget er oppdatert med ny informasjon om 6-månedersfrist for å unntas fra underholdskravet ved søknad om familieinnvandring. Denne fristen trer i kraft 1. august jfr. utlendingsforskriften § 10-8 femte ledd.

 • Endret: IM 2013-011V2 Informasjon til søkeren under intervjuet i søknader om beskyttelse (07.04.2017)

  Vedlegget er oppdatert med ny informasjon om ettårsregelen for å søke om familiegjenforening. Ettårsregelen innebærer at familie må søke om familiegjenforening innen ett år etter at referansepersonen har fått innvilget beskyttelse, hvis man ønsker å unngå underholdskravet.  

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo