Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

IM 2013-013

IM 2013-013V1
Dokument-ID : IM 2013-013V1
Saksnummer : 13/1552-12
Sist endret : 03.10.2019
Dokumentdato : 10.10.2013

Rapport om vedtatte, planlagte økninger og reduksjoner i kapasitet


 Rapportene fra RKS skal minimum inneholde:

 • Alle rapporter:

  • Enhet

  • Mottaksnavn

  • Kommune

  • Tilbyder (DRO)

  • Mottakstype

  • Antall plasser 

 

 • Ved nedbygging:

  • Oppsigelsesdato

  • Siste driftsdag

 

 • Ved anskaffelser: 

  • Rapport om resultat i konkurranse(r)

  • Økonomisk resultat slik det framkommer i tilbudene prisbilag

  • Oppstartstidspunkt

  • Eventuell opptrappingsplan, opsjoner og opsjonsplasser

 

 • RKS skal føre oversikt over oppdragene og resultatene.

 

Siste endringer
 • Endret: IM 2013-013V1 Rapport om vedtatte, planlagte økninger og reduksjoner i kapasitet (03.10.2019)

  Vedlegget er oppdatert med informasjon om hva rapporter fra RKS skal inneholde.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo