Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

IM 2013-013

IM 2013-013V3
Dokument-ID : IM 2013-013V3
Saksnummer : 13/1552-12
Dokumentdato : 10.10.2013

Rapport om aktive avtaler og faktisk belegg i utlendingsdatabasen

ESA sender ukentlig rapport til _Kapasitet og Belegg (e-post gruppe) om aktive avtaler og faktisk belegg i utlendingsdatabasen.

Ukentlig rapportering skal omfatte:

Nøkkeltall (forside):

 • Kapasitet per plasstype
 • Belegg per plasstype
 • Kapasitetsutnyttelsesprosent per plasstype og per styringskrav

Kapasitet - og beleggsoversikt:

 • Mottaksnavn
 • Mottakskategori
 • Region
 • Plasstype
 • Kapasitet (stykkpris, faste og beredskap)
 • Belegg (stykkpris og faste)
 • Beleggsprosent

Utvidet rapport som omfatter prisoversikt og andre data knyttet til driftsoperatør (DRO) sendes månedlig (1.virkedag i hver måned) til _Kapasitet og Belegg (e-post gruppe).
 
Månedlig rapportering skal omfatte:

Nøkkeltall (forside):

 • Kapasitet per plasstype
 • Belegg per plasstype
 • Kapasitetsutnyttelsesprosent per plasstype og per styringskrav

Kapasitet – belegg - og avtaleoversikt:

 • Mottaksnummer
 • Mottaksnavn
 • Mottakskategori
 • Region
 • Avtaletype
 • Varighet (fra – til), samt stoppdato
 • Måned – oppsigelse
 • Plasstype
 • Kapasitet (stykkpris, faste og beredskap)
 • Belegg (stykkpris og faste)
 • DRO
 • Type DRO
 • Beløp (type beløp: drift, leie, stykkpris samt sist regulerte beløp)
 • Merknad

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo