Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI internmeldinger

Dokument-ID : IM 2014-005
Saksnummer : 16/02380-2
Sist endret : 15.04.2016
Dokumentdato : 13.03.2014
Mottakere :

Asylavdelingen

Den årlige gjennomgangen av Asylavdelingens retningslinjer


1. Innledning

Formålet med internmeldingen er å nedtegne rutinene for fagstabens årlige gjennomgang av Asylavdelingens (ASA) retningslinjer.

Den årlige gjennomgangen gjelder eksisterende retningslinjer og ikke utarbeidelse av nye. ASAs fagstab kan avtale andre frister enn hovedfristen for de eksisterende retningslinjene.

I fagstaben er én ansatt tildelt ansvaret for den årlige gjennomgangen.

2. Oppgaver gjennom året - frister

Innen 15. januar hvert år oppdateres samlingen "Revisjon av retningslinjer - ASA Fagstab" i ASA sin Planner med oversikt over hvilke dokumenter i RVP som Asylavdelingen har eieransvaret til. Tabellen skal inneholde følgende:

 • hvilke dokumenter (RS/IM/PN) ASA har eieransvaret til
 • hvem som er ansvarlig for å undersøke om dokumentet trenger oppdatering og fristen for å undersøke dette
 • for de dokumentene som trenger å bli oppdatert skal det angis hvem som tildeles denne oppgaven og fristen for når oppdateringen skal ha funnet sted

Innen utgangen av januar måned bestemmer fagsjefen hvem som skal undersøke om det er nødvendig med oppdatering og sette en frist for å undersøke dette.

Innen utgangen av mars måned bestemmer fagsjefen hvem som skal oppdatere de dokumentene som skal oppdateres og setter en frist for når dette skal være gjennomført.

Senest i midten av mai måned skal det på et fagstabsmøte foretas en gjennomgang av om de nødvendige oppdateringene er blitt gjennomført. Hvis noen dokumenter fortsatt ikke er blitt oppdatert skal fagsjefen sette en kort frist for at det blir gjennomført.

 

Hanne Jendal
avdelingsdirektør

Kontakt: Asylavdelingen, Fagstaben

Siste endringer
 • Endret: IM 2014-005 Den årlige gjennomgangen av Asylavdelingens retningslinjer (15.04.2016)

  Internmeldingen er revidert i samsvar med dagens praksis. Det er tydeliggjort hvem som har ansvaret for hva i prosessen og hvilke tidsfrister som skal gjelde.

 • Ny: IM 2014-005 Den årlige gjennomgangen av Asylavdelingens retningslinjer (13.03.2014)

  Ny internmelding som gjelder ASA fagstab sin årlige gjennomgang av Asylavdelingens (ASA) retningslinjer. Den årlige gjennomgangen gjelder eksisterende retningslinjer og ikke utarbeidelse av nye. I fagstaben er det en gruppe på tre personer som har ansvaret for denne årlige gjennomgangen.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo