Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UDI internmeldinger

IM 2014-009
Dokument-ID : IM 2014-009
Saksnummer : 13/3667-3
Dokumentdato : 27.05.2014
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Retningslinjer for IT-utstyr og programvare i UDI


Disse retningslinjene beskriver hva slags IT-utstyr som UDI tilbyr sine medarbeidere, og hva slags brukerstøtte som tilbys knyttet til dette utstyret.

IT-utstyr

1. Standard PC-utstyr er enten

a. en stasjonær PC med 22-24 tommers skjerm for brukere som ikke har behov for ekstra mobilitet,
b. eller en bærbar PC som er tilrettelagt for bruk både i og utenfor UDIs lokaler, med dokkingstasjon og ekstern 22-24 tommers skjerm. Dette er kun beregnet på brukere som har behov for ekstra mobilitet.

2. Standard skriverløsning er nettverksskriver ("Follow You").

3. UDI tilbyr én telefonmodell (enkel smarttelefon) som settes opp som kontortelefon, og én telefonmodell (mer avansert smarttelefon) som settes opp som tjenestetelefon.

4. Tilleggsutstyr tilbys til ulike grupper av brukere i henhold til behov. Spesialbehov avklares mellom ledelsen i den enkelte avdeling og AEF.

5. UDI tilbyr én nettbrettmodell. Dette finansieres av den enkelte avdelings budsjett, og kan tilbys medarbeidere etter behov.

6. Tilgang til utvalgte UDI systemer utenfra (fjernaksess) kan tilbys til ulike grupper av brukere i henhold til behov. Fjernaksess krever ikke eget utstyr, og UDI tilbyr derfor ikke eget utstyr til denne tjenesten.

Bærbar PC, tjenestetelefon, tilleggsutstyr, nettbrett og fjernaksess skal godkjennes av leder, og bestillingskjema skal fylles ut og leveres gjennom IKT Service Desk. For tjenestetelefon må det i tillegg fylles ut en mobilavtale.

Programvare

UDI tilbyr en lang rekke applikasjoner som støtter ulike arbeidsprosesser til medarbeiderne, og AEF sørger for å følge opp feilmeldinger, installere sikkerhetsoppdateringer og nye versjoner av disse applikasjonene. Den enkelte medarbeider kan ikke installere ny programvare på sin PC på egen hånd. Brukere som har behov for spesialprogramvare ut over det UDI tilbyr, løfter dette til aktuell prosesseier som håndterer prosessen videre sammen med kundeansvarlige i AEF.

Brukerstøtte

UDI tilbyr full brukerstøtte til PC/arbeidsstasjon, kontortelefon og nettverksskriver. For tjenestetelefon, fjernaksess og nettbrett tilbys brukerstøtte knyttet til oppkobling mot UDI og synkronisering av epost, kalender, oppgaver og kontakter.

 

Rebekka Gudnadottir Gundhus
avdelingsdirektør

Kontakt:
Avdeling for elektronisk forvaltning, støttesystemer

Siste endringer
  • Ny: IM 2014-009 Retningslinjer for IT-utstyr og programvare i UDI (27.05.2014)

    Retningslinjene beskriver hva slags IT- utstyr UDI tilbyr sine medarbeidere, for å tilrettelegge for en effektiv arbeidshverdag innenfor økonomiske rammer, samtidig som hensyn til sikkerhet ivaretas.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo