Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI internmeldinger

IM 2014-014
Dokument-ID : IM 2014-014
Saksnummer : 14/2917-2 (18/00276-1)
Sist endret : 16.01.2018
Dokumentdato : 15.08.2014
Mottakere :

Asylavdelingen

Mandat for barnefaglig nettverk i Asylavdelingen (ASA)

1. Introduksjon

For å sikre at asylsaker som omhandler barn tilfredsstiller ASAs krav til effektivitet og kvalitet har ASA besluttet å opprette et barnefaglig nettverk. Nettverket skal bestå av to saksbehandlere fra hver vedtaksenhet, inkludert F1, DUB, BFE, KOR og Trondheim.

Formålet med nettverket er å heve kompetansen på barnefaglige spørsmål i ASA, og sikre at det er kompetansepersoner på barn i alle enheter.

2. Krav til deltakerne i nettverket

Saksbehandlere i nettverket skal:

 • løfte faglige problemstillinger i saker som omhandler medfølgende barn
 • gjennomføre samtaler med medfølgende barn
 • bidra til arbeid med kontinuerlig forbedring på enheten
 • bistå med løpende veiledning av saksbehandlere i egen enhet 
 • informere enheten om arbeid med medfølgende barn i ASA
 • gi innspill om behov for landinformasjon om barn

Deltakere fra BFE har ansvar for å bidra med kompetanse knyttet til barnefaglige spørsmål, slik at vi sikrer en helhetlig tilnærming til alle saker som omhandler barn i ASA.

3. Koordinering av nettverket

Barnefaglig nettverk koordineres av en ansvarlig i ASA fagstab med bistand fra barnefaglig intervjukoordinator.

Ansvarlig i ASA fagstab skal:

 • organisere minimum fire samlinger i året
 • bidra til at nettverket har tilstrekkelig kompetanse om relevante tema, blant annet gjennom å organisere opplæringer 
 • løfte faglige problemstillinger som omhandler medfølgende barn
 • bistå saksbehandlere i barnefaglige spørsmål
 • veilede saksbehandlere i samtaler med medfølgende barn gjennom blant annet bisitting, gjennomlesning av rapporter og veiledningssamtaler

4. Ressursbruk

Deltakerne i barnefaglig nettverk skal:

 • delta på samlinger/opplæring behov (ca fire samlinger i året)
 • bistå med veiledning av saksbehandlere i egen enhet etter avtale med enhetsleder

Bruk av ressurser på opplæring skal forankres i linje.


Hanne Jendal
avdelingsdirektør

Kontakt:
Asylavdelingens fagstab 

Siste endringer
 • Endret: IM 2014-014 Mandat for barnefaglig nettverk i Asylavdelingen (ASA) (16.01.2018)

  Henvisninger i teksten er endret i tråd med at Ankomstenheten (ANK) har byttet navn til Koordineringsenheten (KOR).

 • Ny: IM 2014-014 Mandat for barnefaglig nettverk i Asylavdelingen (ASA) (15.08.2014)

  Ny internmelding for Asylavdelingen med mandat for det barnefaglige nettverket i avdelingen.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo