Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

IM 2015-011

IM 2015-011V5
Dokument-ID : IM 2015-011V5
Saksnummer : 15/05671-13
Sist endret : 14.12.2015
Dokumentdato : 14.12.2015

Informasjonsskriv til foreldre


Informasjonsskriv på amharisk og norsk - ordinær oppholdstillatelse (PDF)

Informasjonsskriv på arabisk og norsk - ordinær oppholdstillatelse (PDF)

Informasjonsskriv på engelsk og norsk - ordinær oppholdstillatelse (PDF)

Informasjonsskriv på farsi og norsk - ordinær oppholdstillatelse (PDF)

Informasjonsskriv på fransk og norsk - ordinær oppholdstillatelse (PDF)

Informasjonsskriv på kuridsk-badini og norsk - ordinær oppholdstillatelse (PDF)

Informasjonsskriv på kurdisk- sorani og norsk - ordinær oppholdstillatelse (PDF)

Informasjonsskriv på oromo og norsk - ordinær oppholdstillatelse (PDF)

Informasjonsskriv på somali og norsk - ordinær oppholdstillatelse (PDF)

Informasjonsskriv på swahili og norsk - ordinær oppholdstillatelse (PDF)

Informasjonsskriv på tigrinja og norsk - ordinær oppholdstillatelse (PDF)

 

Informasjonsskriv på amharisk og norsk - avslag (PDF)

Informasjonsskriv på arabisk og norsk - avslag (PDF)

Informasjonsskriv på engelsk og norsk - avslag (PDF)

Informasjonsskriv på farsi og norsk - avslag (PDF)

Informasjonsskriv på fransk og norsk - avslag (PDF)

Informasjonsskriv på oromo og norsk - avslag (PDF)

Informasjonsskriv på somali og norsk - avslag (PDF)

Informasjonsskriv på tigrinja og norsk - avslag (PDF)

 

Informasjonsskriv på amharisk og norsk - vilkår for fornyelse (PDF)

Informasjonsskriv på arabisk og norsk - vilkår for fornyelse (PDF)

Informasjonsskriv på engelsk og norsk - vilkår for fornyelse (PDF)

Informasjonsskriv på farsi og norsk - vilkår for fornyelse (PDF)

Informasjonsskriv på fransk og norsk - vilkår for fornyelse (PDF)

Informasjonsskriv på kurdisk badani og norsk - vilkår for fornyelse (PDF)

Informasjonsskriv på kuridsk sorani og norsk - vilkår for fornyelse (PDF)

Informasjonsskriv på oromo og norsk - vilkår for fornyelse (PDF)

Informasjonsskriv på somali og norsk - vilkår for fornyelse (PDF)

Informasjonsskriv på swahili og norsk - vilkår for fornyelse (PDF)

Informasjonsskriv på tigrinja og norsk - vilkår for fornyelse (PDF)

Siste endringer
  • Endret: IM 2015-011V5 Informasjonsskriv til foreldre (10.10.2017)

    Vedlegg 5 Informasjonsskriv til foreldre i avslagssaker er oppdatert i fransk og engelsk versjon. De andre språkversjonene skal også oppdateres.

Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate
of Immigration

Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo
Telefon: 23 35 15 00.

Kontakt UDI

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo
Kontakt nettredaksjonen