Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

IM 2015-011

IM 2015-011V5
Dokument-ID : IM 2015-011V5
Saksnummer : 15/05671-17
Sist endret : 07.11.2017
Dokumentdato : 14.12.2015

Informasjonsskriv til foreldre


Informasjonsskriv på amharisk og norsk - ordinær oppholdstillatelse (PDF)

Informasjonsskriv på arabisk og norsk - ordinær oppholdstillatelse (PDF)

Informasjonsskriv på engelsk og norsk - ordinær oppholdstillatelse (PDF)

Informasjonsskriv på farsi og norsk - ordinær oppholdstillatelse (PDF)

Informasjonsskriv på fransk og norsk - ordinær oppholdstillatelse (PDF)

Informasjonsskriv på kuridsk-badini og norsk - ordinær oppholdstillatelse (PDF)

Informasjonsskriv på kurdisk- sorani og norsk - ordinær oppholdstillatelse (PDF)

Informasjonsskriv på oromo og norsk - ordinær oppholdstillatelse (PDF)

Informasjonsskriv på somali og norsk - ordinær oppholdstillatelse (PDF)

Informasjonsskriv på swahili og norsk - ordinær oppholdstillatelse (PDF)

Informasjonsskriv på tigrinja og norsk - ordinær oppholdstillatelse (PDF)

 

Informasjonsskriv på amharisk og norsk - avslag (PDF)

Informasjonsskriv på arabisk og norsk - avslag (PDF)

Informasjonsskriv på engelsk og norsk - avslag (PDF)

Informasjonsskriv på farsi og norsk - avslag (PDF)

Informasjonsskriv på fransk og norsk - avslag (PDF)

Informasjonsskriv på oromo og norsk - avslag (PDF)

Informasjonsskriv på somali og norsk - avslag (PDF)

Informasjonsskriv på tigrinja og norsk - avslag (PDF)

 

Informasjonsskriv på amharisk og norsk - vilkår for fornyelse (PDF)

Informasjonsskriv på arabisk og norsk - vilkår for fornyelse (PDF)

Informasjonsskriv på engelsk og norsk - vilkår for fornyelse (PDF)

Informasjonsskriv på farsi og norsk - vilkår for fornyelse (PDF)

Informasjonsskriv på fransk og norsk - vilkår for fornyelse (PDF)

Informasjonsskriv på kurdisk badani og norsk - vilkår for fornyelse (PDF)

Informasjonsskriv på kuridsk sorani og norsk - vilkår for fornyelse (PDF)

Informasjonsskriv på oromo og norsk - vilkår for fornyelse (PDF)

Informasjonsskriv på somali og norsk - vilkår for fornyelse (PDF)

Informasjonsskriv på swahili og norsk - vilkår for fornyelse (PDF)

Informasjonsskriv på tigrinja og norsk - vilkår for fornyelse (PDF)

Siste endringer
 • Endret: IM 2015-011V5 Informasjonsskriv til foreldre (07.11.2017)

  Vedlegg 5 Informasjonsskriv til foreldre retter seg mot foreldrene til jenter som har fått innvilget beskyttelse på grunn av fare for kjønnslemlestelse ved retur til hjemlandet. Informasjonsskrivet til foreldre som har fått avslag er nå oppdatert i alle språkversjoner.

 • Endret: IM 2015-011V5 Informasjonsskriv til foreldre (10.10.2017)

  Vedlegg 5 Informasjonsskriv til foreldre i avslagssaker er oppdatert i fransk og engelsk versjon. De andre språkversjonene skal også oppdateres.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo