Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

IM 2016-005

IM 2016-005V02
Dokument-ID : IM 2016-005V02
Saksnummer : 17/00421-9
Sist endret : 28.09.2017
Dokumentdato : 13.07.2016

Oversikt over hvem som har myndighet til å godkjenne retningslinjer i UdiSak på vegne av avdelingen


1. Retningslinje og ordreskjema i UdiSak

Myndighet til å godkjenne nye retningslinjer, oppheve retningslinjer og gjøre endringer med materiell betydning ligger i utgangspunktet hos avdelingsdirektør, men kan delegeres til fagsjef.

Direktørens stab:

avdelingsdirektør

Administrative fellestjenester:

avdelingsdirektør
 

Asylavdelingen:

avdelingsdirektør og fagsjef
 

Oppholdsavdelingen:

avdelingsdirektør og fagsjef
 

Region- og mottaksavdelingen:

avdelingsdirektør og fagsjef
 

Analyse- og utviklingsavdelingen:

avdelingsdirektør
 

 

2. Endringer uten materiell betydning i RS, IM og PN

Følgende har myndighet til å godkjenne endringer uten materiell betydning:

Direktørens stab:

stabsmedarbeidere
 

Administrative fellestjenester:

underdirektører og stab
 

Asylavdelingen:

fagsjef, områdeleder og stab
 

Oppholdsavdelingen:

fagsjef, områdeleder, områdefagkoordinator, underdirektører og teamleder fagteam
 

Region- og mottaksavdelingen:

fagsjef, assisterende fagsjef, administrasjonssjef, seksjonssjef, underdirektør, regiondirektør og retningslinjekoordinator
 

Analyse- og utviklingsavdelingen:

Regelverksenheten
 

 Dersom myndigheten ikke er delegert, ligger denne hos avdelingsdirektør.

3. Vedlegg som behandles separat

Følgende har myndighet til å oppheve, endre eller bestille innleggelse av vedlegg som behandles separat:

Direktørens stab:

stabsmedarbeidere

Administrative fellestjenester:

underdirektører og stab
 

Asylavdelingen:

fagsjef, områdeleder og stab
 

Oppholdsavdelingen:

fagsjef, områdeleder, områdefagkoordinator, underdirektører og teamleder fagteam 
 

Region- og mottaksavdelingen:

fagsjef, assisterende fagsjef, administrasjonssjef, seksjonssjef, underdirektør, regiondirektør og retningslinjekoordinator
 

Analyse- og utviklingsavdelingen:

Seksjonssjefer
 

Dersom myndigheten ikke er delegert, ligger denne hos avdelingsdirektør.

 

Siste endringer
 • Endret: IM 2016-005V02 Oversikt over hvem som har myndighet til å godkjenne retningslinjer i UdiSak på vegne av avdelingen (28.09.2017)

  Oversikten er oppdatert med hvem som kan godkjenne endringer uten materiell betydning og vedlegg for Oppholdsavdelingen.

 • Endret: IM 2016-005V02 Oversikt over hvem som har myndighet til å godkjenne retningslinjer i UdiSak på vegne av avdelingen (05.09.2017)

  Oversikten er oppdatert med hvem som kan godkjenne endringer uten materiell betydning og vedlegg for Region- og mottaksavdelingen.

 • Endret: IM 2016-005V02 Oversikt over hvem som har myndighet til å godkjenne retningslinjer i UdiSak på vegne av avdelingen (25.10.2016)

  Vedlegget med oversikt over hvem i avdelingene som har myndighet til å godkjenne retningslinjer er oppdatert med at fagsjef er tatt inn sammen med avdelingsdirektør i punktet om hvem som kan godkjenne nye retningslinjer, oppheve retningslinjer og gjøre endringer med materiell betydning i retningslinjer i RMA. Videre er Avdeling for administrasjon, service og utvikling byttet ut med Administrative fellestjenester (AFT).

Utlendingsdirektoratet
Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo