Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

IM 2018-008

IM 2018-008V
Dokument-ID : IM 2018-008V
Saksnummer : 18/01314-19
Dokumentdato : 07.06.2018

Mal for brev til Datatilsynet

Siste endringer
  • Opphevet: IM 2018-008V Mal for brev til Datatilsynet (14.01.2019)

    Mal for brev til Datatilsynet ved brudd på personopplysningssikkerheten i UDI oppheves. Malen er erstattet av standardtekster som saksbehandler henter inn i Word.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo