Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

IM 2018-012

IM 2018-012V
Dokument-ID : IM 2018-012V
Saksnummer : 18/01666-9
Dokumentdato : 14.02.2019

Mal for overføring av personopplysninger til tredjeland og internasjonale organisasjoner

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo