Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UDI internmeldinger

IM 2019-003
Dokument-ID : IM 2019-003
Saksnummer : 18-02748-11
Dokumentdato : 14.01.2019
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Instruks for økonomistyring i UDI

Siste endringer
  • Ny: IM 2019-003 Instruks for økonomistyring i UDI (14.01.2019)

    Instruks for økonomistyring i UDI beskriver hvordan UDIs organisering og fordeling av ansvar og myndighet sikrer at vi oppfyller eksterne lover og regler. Instruksen er tidligere publisert internt i UDI, og ble senest oppdatert i desember 2018.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo