Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UDI internmeldinger

Dokument-ID : IM 2019-007
Saksnummer : 19/01120-5
Dokumentdato : 19.09.2019

Kvalitetsstandard for asylenhetene: asylintervjuer


Styringsverktøy for lederne i Asylavdelingen ved årlig, enhetsvis kvalitetsgjennomgang av asylintervjuer.

Standardene er et styringsverktøy:

Standardene er et styringsverktøy for lederne i forbindelse med de enhetsvise kvalitetsgjennomgangene. Lederne vil ved hjelp av gjennomgangene kunne gi en konkret tilbakemelding til den enkelte medarbeider og i tillegg se hvilket opplæringsbehov den enkelte eventuelt har.

Standardene skal gi forutsigbarhet:

Standardene skal vise hva saksbehandlingen kan bli målt på i ettertid, og synliggjøre hvilke egenskaper produktet vårt, UDIs saksbehandling, må ha for å være tilstrekkelig godt.

Vedlagt følger kvalitetsstandarden asylintervjuer.

 

Kontakt: Asylavdelingens fagstab

Siste endringer
  • Ny: IM 2019-007 Kvalitetsstandard for asylenhetene: asylintervjuer (19.09.2019)

    Asylavdelingen har utarbeidet ny kvalitetsstandard for asylintervjuer. Standarden synliggjør hvilke egenskaper UDI sine asylintervjuer må ha for å være tilstrekkelig gode og gjør det mulig for lederne å gi konkrete tilbakemeldinger til, og identifisere opplæringsbehov hos, sine medarbeidere.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo