Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

RS 2015-012

RS 2015-012 V1
Dokument-ID : RS 2015-012 V1
Saksnummer : 15/07201 (17/02377-12)
Sist endret : 26.06.2019
Dokumentdato : 21.09.2015

Underholdskravet for oppholdstillatelse ut fra et kulturelt formål


82 prosent av lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ tilsvarer fra 1. mai 2019 NOK 246 246.

82 prosent av lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ utgjorde NOK 242 966 fra 1. mai 2018.

Satsen per måned for kost og losji utgjør NOK 4000.

Siste endringer
 • Endret: RS 2015-012 V1 Underholdskravet for oppholdstillatelse ut fra et kulturelt formål (26.06.2019)

  Underholdskravet er oppdatert med nye satser gjeldende fra 1. mai 2019. 82 prosent av lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ tilsvarer fra 1. mai 2019 NOK 246 246. 

 • Changed: RS 2015-012V1 Appendix 1– Subsistence requirement for residence permits for cultural purposes (08.06.2018)

  The income requirement is updated as of May 1 2018.

 • Endret: RS 2015-012 V1 Vedlegg 1 - Underholdskravet for oppholdstillatelse ut fra et kulturelt formål (08.06.2018)

  Underholdskravet er oppdatert med nye satser gjeldende fra 1. mai 2018.

 • Endret: RS 2015-012 V1 Vedlegg 1 - Underholdskravet for oppholdstillatelse ut fra et kulturelt formål (08.06.2017)

  Underholdskravet er oppdatert med nye satser gjeldende fra 1. mai 2017. 82 prosent av lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ tilsvarer fra 1. mai 2017 NOK 238 784.

 • Endret: RS 2015-012 V1 Vedlegg 1 - Underholdskravet for oppholdstillatelse ut fra et kulturelt formål, jf. utlendingsforskriften § 6-22 tredje ledd (11.07.2016)

  Underholdskravet er oppdatert med nye satser gjeldende fra 1. mai 2016.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo