Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2008-025
Dokument-ID : RS 2008-025
Saksnummer : 08/3603
Dokumentdato : 22.07.2008
Mottakere :

Driftsoperatører for statlige mottak

Krav til god forretningsskikk for driftsoperatører for statlig mottak

1 Innledning

Utlendingsdirektoratet (UDI) fastsetter krav til drift av statlige mottak i tråd med intensjonene i UDI Rundskriv 2011-003 Reglement for drift av statlige mottak (Driftsreglementet). Dette rundskrivet inneholder UDIs krav til driftsoperatører når det gjelder god foretningsskikk.

2 Målsetting

Statlige mottak skal drives etter prinsippene for god forretningsskikk. I samarbeidet med UDI betyr det å ha fokus på gjensidig tillit, åpenhet og lojalitet i samarbeidet med UDI.

3 Krav

a) Driftsoperatør skal unngå sammenblanding av eierinteresser mellom seg selv og ansatte/underleverandører når det gjelder kjøp av varer og tjenester som er direkte refunderbare.

b) Driftsoperatør skal informere UDI om enhver transaksjon som gjelder ytelser som ikke er direkte refunderbare hvis den involverer ansatte eller underleverandører som kan regnes som nærstående. Med nærstående menes:

 • ektefelle, eller en man har et ekteskapsliknende forhold til

 • egne barn og barn av en man har et ekteskapslignende forhold til

 • søsken/slektninger i rett opp- eller nedstigende linje

 • søsken/slektninger i rett opp eller nedstigende linje til en man har et ekteskapsliknende forhold til

 • ektefelle til søsken/slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller som disse har et ekteskapsliknende forhold til

c) Driftsoperatør skal rapportere til UDI om eventuelle forhold som kommer inn under pkt. b) i årsrapporten.

d) Driftsoperatør skal kontakte UDI dersom det oppstår tvil om tolkningen av disse kravene.

 

Kontakt:  Region- og mottaksavdelingen, RMA Fagstab og Regionkontorene

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo