Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

RS 2010-006

RS 2010-006V5
Dokument-ID : RS 2010-006V5
Saksnummer : 09/2421, (19/01214-2)
Dokumentdato : 05.07.2019

Liste over land der ein skal unnlate å merke

Land der ein skal unnlate å merke om utvising og bortvising:

 Land
Alle ut- og bortvisningsgrunnlag
Eritrea Ikkje merkast
Etiopia Ikkje merkast
Sudan Ikkje merkast

 

Land der ein skal unnlate å merke om utvising og bortvising dersom det gjeld narkotikabrotsverk, andre forhold skal merkast:

Land                         
                          
Narkotika som ut- og bortvisningsgrunnlag   
Andre ut- og bortvisningsgrunnlag enn narkotika
Iran Ikkje merkast Merkast
Nigeria Ikkje merkast Merkast

 

Siste endringer
  • Ny: RS 2010-006V5 Liste over land der ein skal unnlate å merke (05.07.2019)

    Det er utarbeidet et nytt vedlegg 5, RS 2010-006V5, til RS 2010-006. Det nye vedlegget gir uttrykk for gjeldende praksis og er en liste over land hvor det ikke skal gis anmerking ved utvisning og bortvisning. Vedlegget angir også hvilke land det ikke skal gis anmerkning ved utvisning og bortvisning dersom det gjelder narkotikaforbrytelser.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo