Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2010-037
Dokument-ID : RS 2010-037
Saksnummer : 09/2516-10
Sist endret : 10.03.2010
Dokumentdato : 01.01.2010
Mottakere :

Politimestrene
Utenriksstasjonene
Sysselmannen på Svalbard

Visum for spillere i Norway Cup – utlendingsloven § 10


Utenriksdepartementet har samtykket i at spillerne på lagene ikke skal betale visumgebyr, jf. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 810 av 13. juli 2009 om innføring av fellesregler for visum (visumforordningen) artikkel 16 punkt 5, bokstav c). Laglederne og andre voksne deltakere må betale gebyr på vanlig måte.

Sverige eller Danmark skal behandle visumsøknadene i de tilfelle hvor lagene også skal delta på Gothia Cup i Sverige og/eller Dana Cup i Danmark, og disse arrangementene går av stabelen i forkant av Norway Cup. Se visumforordningen artikkel 5 punkt 1, bokstav c). Når lagene kun skal delta på Norway Cup, skal de levere søknadene på norsk utenriksstasjon for behandling der, jf. utlendingsforskriften § 3 - 16.

Visumutstedende myndighet skal vurdere vilkårene for å gi visum, herunder returforutsetningen, på vanlig måte.

Karl Erik Sjøholt
avdelingsdirektør

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Område for visum, arbeidssaker og studiesaker

 

For engelsk versjon, trykk på flagget.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo