Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

RS 2010-045

RS 2010-045V1
Dokument-ID : RS 2010-045V1
Saksnummer : 09/1859
Dokumentdato : 01.01.2010

Stempel - UTL 5 - Tillatelse til fravær fra riket


Anmerkning av tillatelse til opphold utenfor Norge.

UTL-5

DUF nr.

OPPHOLD UTENFOR NORGE

Personen er gitt adgang til å oppholde seg utenfor Norge frem til: ..........................

Tillatelsen hindrer bortfall av personens permanente oppholdstillatelse.

Tillatelsen er gitt på grunnlag av:......................................................

Politidistriktets stempel

Dato Tjenestemannens/kvinnens underskrift

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo