Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2010-051
Dokument-ID : RS 2010-051
Saksnummer : 09/3300
Dokumentdato : 01.01.2010
Mottakere :
Politimestrene
Utenriksstasjonene i Teheran, Ankara, Amman, Damaskus og Islamabad

Nektelse av å utstede passérbrev til personer som oppholder seg ulovlig i Iran – utlendingsforskriften § 12-9

Den norske ambassaden i Teheran har tidligere hatt som praksis å utstede passérbrev til irakere og afghanere, uavhengig av om de har hatt lovlig oppholdstillatelse i Iran eller ikke.

Iranske myndigheter har underrettet den norske ambassaden om at det ikke vil bli gitt utreisetillatelse til personer som har fått utstedt passérbrev av ambassaden dersom de oppholder seg ulovlig i Iran. Disse personene henvises til å reise hjem, for å søke visum derfra, før de kan reise til et tredjeland fra Iran.

Utlendingsdirektoratet ber den norske ambassaden i Teheran om å ta meldingen fra de iranske myndighetene til etterretning. Ambassaden bes om ikke å utstede passérbrev til personer som ikke har oppholdstillatelse i Iran, selv om søknad om opphold i Norge allerede er innvilget, jf utlendingsforskriften § 12-9.

Ambassaden gis imidlertid adgang til å motta søknader og forberede disse i medhold av utlendingsforskriften § 10-2 sjette ledd annet punktum.

Det presiseres at dette rundskrivet ikke innebærer noen endring i gjeldende praksis ved ambassadene i Damaskus, Ankara, Amman og Islamabad om å utstede passérbrev selv om søkeren ikke har lovlig opphold i landet.

Karl Erik Sjøholt
avdelingsdirektør

Snorre Sæther
områdeleder

Siste endringer
  • New: RS 2010-051 Refusal to issue a laissez-passer to persons staying illegally in Iran – Section 12-9 of the Immigration Regulations (06.06.2018)

    The circular is now available in English.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo